PROGRAMLAR

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YL)

Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı'nın amacı, öğrencilerin gerek iş dünyasında gerekse akademik yaşamda başarılı bir kariyere ulaşmaları için gerekli donanımı sağlamaktır.
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri, bilimsel çalışmalar üretebilme, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin davranışsal, yönetimsel ve teknik boyutları hakkında üst düzey bilgi sahibi olma ve sahip olunan bilgileri açık ve verimli bir şekilde aktarabilme konularında önemli kazanımlar elde ederek mezun olurlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli Yüksek Lisans programlarında azami öğrencilik süresi 6 dönem olup bu programlar en erken 3 dönemde tamamlanabilir. 4 dönemde derslerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Ders dönemini tamamlamak için zorunlu ve seçmeli 8 ders, 1 seminer dersi ve 2 uzmanlık alan dersinden (her dönemde 1 tane) başarılı olmak ve en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Mezuniyet 120 AKTS kredisi ile gerçekleşir.

7 ders x 6 AKTS = 42 AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer = 6 AKTS
3 Uzmanlık Alanı x 6 AKTS = 18 AKTS
Tez = 54 AKTS
Toplam = 120 AKTS.