PROGRAMLAR

ULUSLARARASI TİCARET (YL) (TEZLİ)

Global, bölgesel ve ulusal iktisadi - ticari yapıları ve gelişmeleri bilimsel yaklaşım ve yöntemlere dayalı olarak bütüncül bakış açısı ile değerlendirebilen ve öneriler geliştirebilen araştırmacı kimliğine sahip uzmanlar yetiştirmektir. Program sonunda öğrenciler uluslararası ticaret alanındaki olgu ve verileri içeren bilimsel materyaller ve diğer araçlarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve anlayışa ve süreçleri yönetebilme becerisine sahip olacaklardır.

Mezuniyet Şartları

Tezli Yüksek Lisans programlarında azami öğrencilik süresi 6 dönem olup bu programlar en erken 3 dönemde tamamlanabilir. 4 dönemde derslerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Ders dönemini tamamlamak için zorunlu ve seçmeli 8 ders, 1 seminer dersi ve 2 uzmanlık alan dersinden (her dönemde 1 tane) başarılı olmak ve en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Mezuniyet 120 AKTS kredisi ile gerçekleşir.

7 ders x 6 AKTS = 42 AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer = 6 AKTS
3 Uzmanlık Alanı x 6 AKTS = 18 AKTS
Tez = 54 AKTS
Toplam = 120 AKTS.