PROGRAMLAR

SAĞLIK YÖNETİMİ (YL)

Programın amacı, dünyadaki gelişmelere paralel olarak eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmek ve sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen bireyler yetiştirmektir.
Sağlık sektöründe çalışmak ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen tüm bireyler bölümün hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, sağlık yönetimi konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, bağımsız çalışmanın yanı sıra ekip çalışmasına da yatkın, sorumluluk alabilen, bilgili ve etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık yönetimi bilim uzmanları olacaktır.

Mezuniyet Şartları

Tezli Yüksek Lisans programlarında azami öğrencilik süresi 6 dönem olup bu programlar en erken 3 dönemde tamamlanabilir. 4 dönemde derslerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Ders dönemini tamamlamak için zorunlu ve seçmeli 8 ders, 1 seminer dersi ve 2 uzmanlık alan dersinden (her dönemde 1 tane) başarılı olmak ve en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Mezuniyet 120 AKTS kredisi ile gerçekleşir.

7 ders x 6 AKTS = 42 AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer = 6 AKTS
3 Uzmanlık Alanı x 6 AKTS = 18 AKTS
Tez = 54 AKTS
Toplam = 120 AKTS.