PROGRAMLAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (YL)

Örgütlerin faaliyetleri yoğun bir rekabet ortamında geçmektedir ve bu rekabet ortamında insan yönetimi temel stratejik alanlardan birisi haline gelmiştir. Bu nedenle örgütler insan yönetimine bu perspektiften bakabilen İK uzmanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. İKY yüksek lisans programının amaçlarından biri bu talebi karşılamaktır. Öte yandan İKY aynı zamanda akademik bir disiplindir. Bu alanda bilimsel araştırmalar yapmak, tezler üretmek ve böylece İKY literatürünü geliştirmek ancak yüksek lisans programlarıyla gerçekleştirilebilecek bir şeydir.  İKY tezli yüksek lisans programı bu amaca da katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Yüksek Lisans programı alandaki yenilik ve değişimleri takip eden uzmanlar yetiştirecek ve bu alanda teorik ve ampirik çalışmalar yapabilecek araştırmacılar yetiştirilmesine de katkı sunacaktır.

Mezuniyet Şartları

Tezli Yüksek Lisans programlarında azami öğrencilik süresi 6 dönem olup bu programlar en erken 3 dönemde tamamlanabilir. 4 dönemde derslerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Ders dönemini tamamlamak için zorunlu ve seçmeli 8 ders, 1 seminer dersi ve 2 uzmanlık alan dersinden (her dönemde 1 tane) başarılı olmak ve en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Mezuniyet 120 AKTS kredisi ile gerçekleşir.

7 ders x 6 AKTS = 42 AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer = 6 AKTS
3 Uzmanlık Alanı x 6 AKTS = 18 AKTS
Tez = 54 AKTS
Toplam = 120 AKTS.