PROGRAMLAR

MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL)

Bu programın temel amacı muhasebe ve finans alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası terminoloji ile ulusal ve uluslararası muhasebe ve finans uygulamalarına hakim, alana özgü problemlere çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip alan uzmanları yetiştirmektir.

Program mezunları muhasebe ve finans alanlarındaki ulusal ve uluslararası çapta yaşanan güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilecek, uluslararası finansal kurumların finans dünyasındaki rolünü değerlendirebilecek, küresel muhasebe standartlarının ulusal muhasebe anlayışında meydana getirdikleri değişiklikleri kavrayabilecek, muhasebe ve finans uygulamalarını eleştirel bakış açısı ile değerlendirebilecek ve iş dünyasında karşılaşılan karmaşık problemleri çözebilmek için uygun analiz yöntemlerini kullanabileceklerdir.

Mezuniyet Şartları

Tezli Yüksek Lisans programlarında azami öğrencilik süresi 6 dönem olup bu programlar en erken 3 dönemde tamamlanabilir. 4 dönemde derslerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Ders dönemini tamamlamak için zorunlu ve seçmeli 8 ders, 1 seminer dersi ve 2 uzmanlık alan dersinden (her dönemde 1 tane) başarılı olmak ve en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Mezuniyet 120 AKTS kredisi ile gerçekleşir. 

7 ders x 6 AKTS = 42 AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer = 6 AKTS
3 Uzmanlık Alanı x 6 AKTS = 18 AKTS
Tez = 54 AKTS
Toplam = 120 AKTS.